HANGSZEREK-CITERA

OLDALAK SZERINT (TARTALOM)

                         Király  HÍREK-ÁLLÁS LEHETŐSÉGEK  Király          

                                              2018.

                            Az én házam az én váram?

A földhivatalok által nyújtott változás figyelő szolgáltatás lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy az ingatlanok tulajdoni lapjának módosításairól, változásairól gyorsan értesülhessenek e-mailben és/vagy SMS-ben.

Az én házam az én váram?

Ezáltal fokozható az ingatlanokhoz fűződő tevékenységekkel kapcsolatos biztonság, illetve a megrendelő által is követhetővé válnak az ügyintézés tulajdoni lap változással járó lépései. A földhivatali ügyfélszolgálaton szerződhet az ingatlanát érintő változások figyelésére a helyszínen kitöltendőformaszerződés aláírásával, valamint a szolgáltatás díjának a földhivatalban előretörténő befizetésével. Fontos, hogy a szolgáltatást megrendelése miatt nem kell a területileg illetékes földhivatalhoz utazni.

Ingatlan-változás figyelés jelentősége

Az Országgyűlés lakásmaffia elleni albizottsága felhívásával összhangban az FVM megvalósította a változásfigyelő-értesítésküldő szolgáltatás bevezetését a tulajdoni lapokkal kapcsolatos tranzakciókról. 2005. szeptember 15-ével megindult a változásfigyelési szolgáltatás, első lépcsőben a TakarNet országos földhivatali számítógépes rendszer felhasználói számára, akik az értesítéseket e-mail üzenetben kapják. Ez ma már közel 6000 felhasználót jelent, bankokat, közjegyzõket, közigazgatási intézményeket, önkormányzatokat, ingatlan irodákat, tervező cégeket stb., akik mindannyian igénybe vehetik a szolgáltatást. A szolgáltatás közvetett hatását a lakosság is érzékelheti, mivel gyorsabbá, biztonságosabbá válik például a banki vagy a hagyatéki ügyintézés.
A nagy érdeklődésre tekintettel elkészült és 2006. április 3-án elindult a szolgáltatás magánszemélyek számára is. A magánszemélyek részére történő szolgáltatás az értesítés e-

mailen, és/vagy SMS-ben történő megküldésével valósul meg. A lakásmaffia jellegű bűncselekmények túlnyomó részében az ingatlan tulajdonosának tudta nélkül történik meg az ingatlan eladása. Az értesítés küldésével az ilyen típusú cselekmények megakadályozhatók, a jogbiztonság jelentősen fokozható.

 Feltételek

 A szolgáltatás igénybevétele nincs engedélyhez vagy más jogviszony igazolásához kötve, magánszemélyek a földhivatalok ügyfélszolgálatán történő szerződéskötést követően vehetik igénybe. A szerződés bármelyik földhivatali ügyfélszolgálaton megköthető, nem kell a területileg illetékes,földhivatalhoz,utazni.

Cégek, intézmények a TakarNet hálózathoz csatlakozva automatikusan vehetik igénybe a szolgáltatást, mivel esetükben nagytömegű ingatlan figyelésére van igény. Aki már rendelkezik csatlakozási engedéllyel és használja a hálózat egyéb szolgáltatásait, a rendszerbe belépve az "Ingatlan változásfigyelés" menüpontra kattintva, az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával veheti igénybe a szolgáltatást. A Takar Net csatlakozással még nem rendelkező cégeknek, intézményeknek, ügyvédeknek stb. először csatlakozniuk kell a TakarNet rendszerhez. A csatlakozás folyamatáról részletes információ a TakarNet tájékoztató menüpont alatt található.

 A szolgáltatás a tulajdoni lap figyelését és a módosításokról szóló értesítéseknek a kért formában történő megküldését tartalmazza, előre megfizetett díj ellenében. A szolgáltatás a figyelés megindításától számított egy naptári év leteltével szűnik meg, amennyiben a lejárat elött nem történik,meg,a,szerződés,meghosszabbítása.

Szerződéskötés

 Az ügyfél bármelyik földhivatali ügyfélszolgálaton szerződhet az ingatlanát érintő változások figyelésére a helyszínen kitöltendő formaszerződés aláírásával, valamint a szolgáltatás díjának a földhivatalban előre történő befizetésével. A szolgáltatást megrendelése miatt nem kell a területileg illetékes,földhivatalhoz,utazni.

A szerződés megkötésekor az ügyintéző ellenőrzi a szerződni kívánó ügyfél személyigazolványát, a hiteles tulajdoni lap másolat kéréshez hasonlóan. Csak természetes személyek szerződhetnek ezen a módon, ugyanis a cégek, intézmények nagy tömegű igényeinek kezelésére rendelkezésre áll a TakarNet hálózat erre kialakított szolgáltatása. Az ügyfél által megadott adatok ellenőrzését követően (például létezik-e a megadott helyrajzi szám) a változásfigyelés regisztrálása még a hivatalban megtörténik, és a regisztráció tényéről, vagyis a változásfigyelés megkezdésének pontos időpontjáról az ügyfél azonnal üzenetet kap. Ezt követően a regisztráció érvényességi ideje alatt az ügyfél biztos lehet abban, hogy 24 órán belül értesítést kap az általa igényelt módon (e-mail és/vagy SMS), ha az ingatlanára vonatkozóan valamilyen kérelmet nyújtottak be a földhivatalba.

 Miről értesít?

A rendszer értesítést küld minden olyan kérelem beérkezéséről, amely széljegyzésre kerül az adott ingatlan tulajdoni lapján, illetve amely a tulajdoni lap adatainak változását eredményezi. Egy ilyen kérelem szólhat például tulajdonjog változásról, valamilyen szolgalom bejegyzése vagy törlése iránti kérelemről stb. Az értesítés az ingatlan fekvése és helyrajziszáma mellett tartalmazza a változás jellegét is (például széljegyzés, tulajdonjog változás, teher és tény változás). Ezt követően az ügyfél feladata eldönteni, hogy az adott kérelem a tudtával vagy a tudta nélkül történt-e, illetve utóbbi,esetben,a,szükséges,lépéseket,megtenni.
Az ügyfél ún. rendszerüzeneteket is kap, például tájékoztatást a figyelés megkezdésének pontos időpontjáról. A földhivatali ingatlan-nyilvántartás számítógépes rendszerben üzemel, így a változásfigyelés a szükséges adatok regisztrációját követően teljesen automatikus. Változás esetén értelemszerűen a rendszer automatikusan küldi az értesítést a felhasználó által megadott címre vagy telefonszámra a kérelem beérkezését követő 24 órán belül. Az ingatlan tulajdonosa a tudta nélkül történő kérelem esetén még idejében ellenlépéseket tehet. Az iratbetekintést illetően az ingatlan-nyilvántartási eljárásról szóló 1997. évi CXLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Egy szerződésen belül több ingatlan figyelése is kérhető, de ezekhez csak egy e-mail cím és/vagy telefonszám adható meg. Párhuzamosan kérhetők az értesítések e-mailben és SMS-ben is. Természetesen a változásfigyelés regisztrálásához ismerni kell az ingatlan helyrajzi számát vagy postai,címét.
Díjak
A változásfigyelési-értesítésküldési szolgáltatás díjköteles. Korábban az értesítések típusától és darabszámától függően négy díjcsomag létezett, de 2007. április 1-étõl sor került a díjcsomagok egyszerűsítésére. A díjcsomagok az értesítések típusától függően kerültek kialakításra és megszűnt az értesítések darabszámára vonatkozó korlátozás. Eszerint magánszemélyeknek a változásfigyelő,szolgáltatás,díjai,a,következők:
Díjak:E-mail: 2600.- Áfa SMS: 2850.- Áfa E-mail SMS: 4250.- Áfa

A díjcsomag kiválasztása és a díj befizetése a szerződéskötéskor a földhivatalban történik. A fenti díjak egy ingatlan egy naptári évre vonatkozó figyelését tartalmazzák, valamint korlátlan darabszámú értesítés küldését a választott módon. A szolgáltatás a figyelés megindításától számított egy naptári év leteltével szűnik meg. Természetesen igény szerint a szolgáltatás egy újabb,díjcsomag,befizetésével,tovább,is,igénybe,vehető.
Az értesítésküldés – kihasználva a technikai lehetőségeket – jelentős előrelépés. Újdonság, mivel a földhivatali intézményhálózat ezzel nem a jogszabályokban előír kötelezettségének tesz eleget, hanem a jogbiztonság elő segítésé és védelme érdekében nyújtja ezt a többletszolgáltatást a TakarNet hálózaton keresztül

                                                               Király

               Hódít a fiatalok körében az internetdoktor

A 18-39 évesek mintegy fele az interneten keres megoldást egészségi problémáira, az idősebb korosztályok viszont még mindig elsőként az orvos véleményét kérik ki – írja a Magyar Hírlap keddi számában a Generali felmérésére hivatkozva.

Hódít a fiatalok körében az internetdoktor

Bár az online diagnosztizálás nem javasolt, az internet térhódításával párhuzamosan az emberek egészségtudatossága sokat javult. Többek közt a kényelem és a gyorsaság lehet az oka annak, hogy sokan elsőként az internetet hívják segítségül, amikor valamilyen betegséggel vagy egészséges,életmóddal,kapcsolatos,kérdésükre,keresik,a,választ.
Az adatok szerint a fiatalabb korosztállyal szemben az 51-59 évesek nagy része rögtön orvoshoz fordul, és csak alig 26 százalékuk keres rá elsőként a világhálón panaszaira. A 40-49 évesek középen helyezkednek el, a felmérés szerint 40 százalékuk keres először online megoldást a bajaira.

                                                     Király

            A gépjármű-átírás szabályai 2017-2018

A zökkenőmentes gépjármű-átírás lebonyolításához néhány egyszerű szabályt kell szem előtt tartanunk. Érdemes ügyelni a részletekre, hogy az átírás is gördülékeny legyen és a későbbiekben se okozzon problémát néhány elfelejtett tennivaló.

gépjármű-átírás 2017Gyakran előfordul, hogy valaki különböző okok miatt nem íratja át a frissen vásárolt autót. Egy internetes jogi fórumot olvasva úgy tűnik, szinte mindennaposak az ilyen problémák. Vesz valaki egy autót, majd talál egy jobb ajánlatot, s úgy gondolja, az előzőt inkább gyorsan eladja, nem költ az átírásra. Egy másik hozzászóló egy ismerősétől vette az autót, még papírt se írtak róla, úgy használta éveken át. Mindkét esetben akkor kezdődött a probléma, amikor egy hivatali ügyintézés miatt később szükség lett volna az autó érvényes papírjaira.Pontos adminisztrációra és elég sok pénzre van szükség ahhoz, hogy a megvásárolt autó a saját nevünkre kerüljön. A nem megfelelő ügyintézés akár azzal is járhat, hogy a járművet a hatóság kivonatja a forgalomból, ezért nagyon fontos ügyelni az apró részletekre és határidőkre is. Jogszabályaink sajnos annyira bonyolultak, hogy egy ilyen egyszerű tennivalót, mint egy jármű tulajdonjogának az átírását kilenc különböző törvény és rendelet szabályoz a kormányhivatal kigyűjtése szerint.

      15 nap a gépjármű átírási határidő

 Ahhoz, hogy az ügyintézés a későbbiekben ne okozzon problémát, a legfontosabb a 15 napos gépjármű átírási határidő betartása. Az adásvételi szerződés keltétől számítva 15 naptári nap alatt kell az átírásnak megtörténnie. Ha a vevő kicsúszik a 15 napos határidőből és később jelentkezik, az okmányiroda akkor is elvégzi számára a gépjrmű átírást, de számíthat egy szabálysértési eljárásra is a késedelem miatt. Az autó átírását végző hatóságnak ilyenkor értesítenie kell a szabálysértési hatóságot, az pedig a NAV-nak is elküldi az információt. A késedelem miatti mulasztási bírságot a NAV fogja beszedni a késlekedőtől.

       Az eladónak is be kell jelentenie a  tulajdonosváltást

 Az autó eladását a régi tulajdonosnak is be kell jelentenie az okmányirodában, méghozzá a szerződés keltétől számított 8 napon belül. Ez a kötelezettség őt is védi: ha a vevő nem intézné el időben az átírást, az eladó így akkor is igazolni tudja, hogy az autó már nincs a birtokában. Ez a bejelentés a feltétele annak is, hogy töröljék a helyi adókötelezettségét.

 Az eladó feladata az is, hogy felmondja az autóra kötött kötelező felelősségbiztosítását. Ezt más körülmények között csak évente egy alkalommal, az évfordulón tehetné meg. Az eladott jármű biztosítását érdekmúlásra hivatkozva kell felmondani.

 A közlekedési hatóság az eladó bejelentése alapján is indíthat eljárást, ha az új tulajdonos határidőre nem íratta át az autót. Ekkor felszólítják a kötelessége teljesítésére, és erre 5 napos határidőt kap. Ha ez alatt sem indítja el az átírást (vagy nem jelzi, hogy azt önhibáján kívül nem tette meg eddig), akkor a hatóság kivonja az autót a forgalomból.

                                                     Király

                             Adásvételi szerződés

A tulajdonjog megváltoztatásához a legfontosabb dokumentum az adásvételi szerződés. A 2010 után megkötött szerződések esetén már kizárólag a teljes bizonyító erejű magánokirat formájában elkészített szerződéseket fogadják el.

Rég vége van annak az időnek, amikor egy szombati autóvásáron a motorházra dobott fecnin készülhetett az adásvételi szerződés. Ma kormányrendelet írja elő, hogy a szerződésnek mit kell pontosan tartalmaznia. Ha valami adat hiányzik, az új tulajdonost nem lehet majd bejegyezni.

A szerződésen fel kell tüntetni, hogy a „jogügylet” ingyenes, vagy visszterhes – azaz kap-e pénzt az eladó (ingyenes is lehet, ha pl. valaki a gyerekére íratja át az autóját). Fel kell tüntetni az autó valamennyi fontos azonosítóját (gyártmányt pontosan megnevezve, rendszámot, alvázszámot). Fel kell jegyezni az eladó és a vevő adatait is: családi és utónevüket, születési helyet és időt, anyjuk születési nevét, személyi igazolványok számát, lakcímet. Ha az eladó, vagy a vevő jogi személy, akkor ennek megfelelően kellenek az adatok, beleértve a cégjegyzék-számot, meg a képviselő személyes adatait.

Kötelező feltüntetni a szerződésen a forgalmi engedély és a törzskönyv sorszámát is. Ezek átvételéről a szerződésben nyilatkozni is kell. Írásba kell foglalni azt is, hogy mikor, melyik napon kerül a vevő birtokába az autó.

A szerződésen még egy dátumnak szerepelnie kell, ez pedig a szerződés hatályba lépésének napja (nem biztos, hogy azonos az autó átadásának napjával!). Végül a feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a feltételeket megértették, s mindketten teljesíteni fogják bejelentési kötelezettségüket.

A szerződést alá kell írnia az eladónak és a vevőnek, továbbá két tanúnak is. Aláírások nélkül a szerződés nem érvényes! Ettől lesz teljes bizonyító erejű magánokirat. Ha a szerződés nem ilyen formában készül el, akkor az okmányiroda nem fogja elfogadni az autó átírásához.

               Átírás előtti feladatok

A szerződés birtokában még nem mehet a vevő az okmányirodába. Két feladata van:

 • meg kell kötni az autóra a kötelező felelősségbiztosítást, melyben a kötelező biztosítás kalkulátor segítségére lehet

 • el kell végeztetni az eredetiségvizsgálatot.

 A biztosítást úgy kell megkötni, hogy az érvényessége az adás-vételi szerződés aláírása napján kezdődjön. Ellenkező esetben fedezetlenségi díjat is kell fizetni arra az időre, amikor a szerződés szerint a jármű már az új tulajdonos birtokában volt, de nem volt még érvényes felelősségbiztosítása.

 Eredetiségvizsgálatot abban az esetben nem kell készíteni, ha a jármű öröklés miatt cserél gazdát, vagy korábban közös tulajdonban volt és most az egyik tulajdonos nevére kerül.

 Milyen okmányok kellenek a gépjármű-átíráshoz?

 Személygépkocsi átírásához feltétlenül vinni kell a megkötött adás-vételi szerződést és az előzetesen beszerzett dokumentumokat: a biztosítás megkötését igazoló iratot és az elvégzett eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot. Továbbá szükség van a forgalmi engedélyre és atörzskönyvre.

 Ha a jármű műszaki vizsgájának érvényessége nem állapítható meg a forgalmi engedély alapján, akkor vinni kell az erről szóló dokumentumot is (a legutóbbi műszaki vizsgán kiadott műszaki adatlapot).

 Az okmányiroda a tulajdonváltozást bejegyzi, de forgalmi engedélyt az új névre nem állít ki, ha a vevő nem tudja igazolni, hogy az autóra kötött felelősségbiztosítást és van a járműnek érvényes műszaki vizsgája. Ilyen esetben ezt bejegyzi a régi forgalmiba és a vevőt hiánypótlásra szólítja fel.

 Az átíráshoz továbbá arra is szükség van, hogy a tulajdonos bemutassa az átírási illetékbefizetéséről szóló igazolást (feladóvényt).

 A személyautó-átírás költségei 2017-                                   2018

 Az átírás költségeihez kell sorolnunk 2017 és 2018 évben is az elvégzendő eredetiségvizsgálat díját is, hiszen a tulajdonosváltás nélkül erre nem lenne szükség. Személygépkocsi esetén a vizsgálat díja a motor-űrtartalomtól is függ:

          1400 ccm-ig 17.000 forint

 • 1401-2000 ccm között 18.500 forint

 • 2001 ccm-től 20.000 forint lehet.

 • A forgalmi engedély és a törzskönyv kiállításáért egyenként 6.000-6.000 forintot kell fizetni.

  Az átírás illetéke a jármű életkorától és a motor űrtartalmától függ. Ha a motor teljesítménye nem kW-ban, hanem lóerőben van csak megadva, akkor a lóerőben adott értéket 1,36-tal kell elosztani.

  gépjármű-átírás illetéke 2017

  A 120 kW felett nem növekszik tovább az átírási illeték mértéke, ezeket a járműveket úgy kell számolni, mintha 120 kW teljesítményűek lennének.

  Példa:

  Mennyibe kerül egy 2005-ös gyártású, dízeles, 1560 ccm űrtartalmú, 80 kw teljesítményű Ford Focus átírása?

  • Eredetiségvizsgálat: 18.500 forint

  • átírási illeték:  36.000 forint

  • törzskönyv és forgalmi engedély: 12.000 forint

  • összesen: 66.500 forint.

             Teherautók átírása

  Tehergépjárművek átírása annyiban különbözik a személygépkocsik átírásától, hogy a 3,5 tonna össztömeg feletti teherautó, autóbusz, nyergesvontató, pótkocsi átírásakor nem kell illetéket fizetni, ha a vevő gazdálkodó szervezet. Ezzel elsősorban a fuvarozással, szállítással foglalkozó vállalkozások számára igyekezett kedvezni a kormány. Illetéket 2016. júniusa óta nem kell fizetni.

  Teherautók és autóbuszok átírása viszont továbbra sem teljesen ingyenes, hiszen számolni kell az eredetiségvizsgálat díjával és az okmányok kiállításának költségével. Az eredetiségvizsgálat díja autóbuszra 20 főig 21.000, 20 fő felett 22.000 forint. Teherautóra 7,5 tonnáig 21, fölötte 22 ezer forint. Nehéz pótkocsira 17.500 forintot kell a dokumentum kiállításáért fizetni.

 •                                               Király

                             A kerékpár is jármű!

Bács-Kiskun megyében az elmúlt 24 órában egy könnyű sérüléssel járó, valamint négy anyagi kárral végződő közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök. Egy sofőrt ittas járművezetés gyanúja miatt vér-vizelet mintavételre állítottak elő a járőrök.

Kalocsán, a Dózsa György utcában, a járdán közlekedett kerékpárral egy 9 éves helyi fiú. A helyszíni szemle adatai szerint a fiú haladása során a Széchenyi út kereszteződésében lévő, a gyalogosok forgalmát irányító fényjelző készülék tilos jelzését figyelmen kívül hagyta, és ráhajtott a gyalogos átkelőhelyre. Itt összeütközött a jobbról érkező Suzuki Swift típusú személygépkocsival, amit egy 44 éves uszodi férfi vezetett. A baleset következtében a kerékpáros az elsődleges orvosi vélemény alapján könnyű sérüléseket szenvedett.

A kerékpár is jármű!

 A kerékpár, a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez többnyire ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű  esetében, azaz a jármű vezetésre alkalmas állapotban kell lennie és a közlekedőnek ismernie kell a KRESZ előírásait.

A kerékpár is jármű!

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, hiszen jogkövető magatartással, körültekintő vezetéssel és odafigyeléssel a balesetek megelőzhetőek!

forrás:police.hu

                                                                Király

                       Életszerűbb KRESZ-vizsgák

 A kedvező tapasztalatok alapján januártól tovább bővül a járművezetői elméleti vizsgákon előforduló mozgóképes kérdések köre.

Életszerűbb KRESZ-vizsgák

 A közúti járművezető képzéshez kapcsolódó hatósági vizsgáztatás több mint egy évtizede számítógépes vizsgatermekben folyik Magyarországon. A 2015 januárjában megújult elméleti vizsgakérdések ma már arra késztetik a vizsgázókat, hogy a helyes válaszok statikus bemagolása helyett a biztonságos közlekedéshez szükséges, elmélyült, bármilyen helyzetben alkalmazható tudás megszerzésére törekedjenek. A korszerűsített tartalom mellett látványosan fejlődött a képi megjelenítés is. A 3D-s, számítógépes grafikát alkalmazó képalkotási technika lehetővé tette nagyszámú, változatos forgalmi helyzet előállítását. A különböző részletek eltérő színtelítettségű megjelenítése pedig a lényeges információk felismerésében, beazonosításában segíti a vizsgázókat – derül ki a szerkesztőségünkhöz,eljuttatott,közleményből.

Az új technológia további fejlesztések megvalósítását alapozta meg, így 2016 májusában vezetői engedély kategóriánként két-két kérdéshelyen megjelentek a mozgóképes vizsgakérdések. A vizsgázó így nemcsak egy adott időpillanatban fennálló forgalmi helyzetet lát és értékel, hanem annak közelmúltbeli történéseit is figyelembe véve képesnek kell lennie több, egymást követő információ feldolgozására is. A mozgóképes kérdéseket a járművezető-képzők és a vezetni tanulók is kedvezően fogadták. A kb. 10 másodperces animáció akár többszöri megtekintésére, a válaszlehetőségek feldolgozására ugyanúgy egy perc áll rendelkezésre, mint a szöveges vagy állóképes feladatoknál. A mozgóképes kérdéseknél az átlagos válaszidő ennek megfelelően valamelyest hosszabb, azonban azokat a hagyományos tesztelemeknél nagyobb százalékban válaszolják meg helyesen a jogosítványszerzéssel,próbálkozók. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ellenőrzött és jóváhagyott, januártól bevezetendő új kérdések egyelőre a meglévő két mozgóképes kérdéshely adatbankját bővítik. Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. által megalkotott problémafelvetések megválaszolása során a vizsgázóknak számot kell adniuk arról, mennyire képesek a megtanult szabályokat és módszereket valósághű helyzetekben (pl. útkereszteződésben való áthaladási sorrend meghatározásában, egymást követő közlekedési jelzések értelmezésében, veszélyhelyzet felismerésében stb.) helyesen értelmezni és alkalmazni.

forrás: hirado.hu

                                                                 Király

                   Öt-hat millió tulajdonos lehet érintett 

 Az országban 200 ezer hektár zártkert van és az osztatlan közös tulajdonok révén 5-6 millió tulajdonos is érintett lehet - ezért is fontos a Zártkert program, amelyben idén az önkormányzatok elsősorban a zártkerti területek infrastruktúra fejlesztésére pályázhatnak.

Öt-hat millió tulajdonos lehet érintett

A zártkertek azok a falusi szőlőhegyek, gyümölcsösök amiket korábban nem vontak be a szövetkezetekbe és amelyeken paraszti gazdálkodás folyt – mondta V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára szerdán a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Ma ezek a területek a magyar táj karakteres elemei, valamint olyan tájfajták (cigány alma, mézes körte, tüskés körte) találhatóak, amelyek kikerültek köztermesztésből.

Az államtitkár kiemelte: a program keretösszege 2 milliárd forint, ami idén mintegy 200 önkormányzatnak nyújt segítséget.

V. Németh Zsolt az m1 aktuális csatornán arról számolt be, hogy az önkormányzatok maximum 10 millió forintra pályázhatnak, a támogatások vissza nem térítendőek.

A pályázatokat január 2-tól január 31-ig lehet benyújtani, elektronikus úton a Hermann Ottó Intézet honlapján, de a dokumentumokat nyomtatott formában is be kell küldeni.

Az önkormányzatok a programban a parcellák megközelítését szolgáló utak építésére, karbantartására pályázhatnak, valamint a villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztésekre, illetve vadkerítés építésére.

                                                                         Király

               Ebben a 16 városban kezdik a lőterek építését

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lett a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése, és az is megvan, hogy első körben, mely városokban épülhetnek lőterek - írja az mfor.hu.

 

Ebben a 16 városban kezdik a lőterek építését

 A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű üggyé minősítette a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztését - írta a Magyar Közlöny. Ez azt jelenti, hogy bizonyos hatósági ügyek, engedélyek,megszerzése,könnyebbé,és,gyorsabbá,válhat.

Bár korábban arról volt szó, hogy első körben 17,5 milliárd forintból 40 lőteret létesít a kormány, a most megjelent határozat egyelőre 16 várost nevesít:

 Baja,Balassagyarmat,Berettyóújfalu,Hódmezővásárhely,Kecskemét,Kisvárda,Körmend,Nagykanizsa,

 Újfehértó,Pécs,Sárospatak,Szarvas,Szekszárd,Székesfehérvár,Szigetvár és Zalaegerszeg

                                                                Király

                                           Bács megyei toborzás

 A rendőrökkel 2018. január 4-én 10 és 14 óra között találkozhatnak Kiskunhalason, a Tesco áruházban. Bács megyei toborzás

A szakemberek a megjelenteknek részletes tájékoztatást adnak a pályaalkalmassági követelményekről, a,határvadász,szolgálatellátásról,és,a,rendőri,hivatásról.
A határvadász-képzéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatához, a megye valamennyi rendőrkapitányságának, rendőrőrsének vagy határrendészeti kirendeltségének munkatársaihoz, illetve a
rendőrség honlapján megtalálnak minden fontos információt a jelentkezéshez.

forrás:police.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a honlap még 5 napig reklámmentes.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 5
Tegnapi: 13
Heti: 49
Havi: 197
Össz.: 206
Oldal: Hírek-Álláslehetőség
HANGSZEREK-CITERA - © 2008 - 2018 - hangszerek-citera.hupont.hu